Raide-Jokeri vaunu

koulutamme pikaraitiotieosaajia

Light rail training -koulutusohjelma

HKL aloittaa korkeatasoisen ja kattavan pikaraitioteiden ja raitioliikenteen kansainvälisen koulutusohjelman.

Raitiotieverkosto pääkaupunkiseudulla on kolminkertaistumassa. Osaajia tämän historiallisesti mittavan muutoksen laadukkaaseen toteuttamiseen tarvitaan paljon niin ratojen kuin varikoiden suunnitteluun, toteutukseen ja elinkaaren aikaiseen hallintaan sekä vaunukalustoon ja itse liikenteeseen liittyviin tehtäviin.

Koulutusohjelman tavoitteena on kasvattaa tarvittavaa osaamista, luoda edellytykset toivotun kaupunkikehityksen toteutumiselle ja edistää siten mm. Hiilineutraali Helsinki 2035 -toimenpideohjelmaa. Koulutusohjelma on suunnattu kaupunkiraideliikennealan toimijoille niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla.

Pikaraitiotiekoulutus on kattava kokonaisuus pikaraitiotien suunnittelun, rakentamisen, elinkaaren hallinnan, operoinnin ja kaupunkikehityksen ammattilaisille. 

Koulutusohjelman tunnus

Koulutusohjelman suunnittelusta ja toteutuksesta vastaa HKL yhteistyössä sveitsiläisen ammattikorkeakoulun Ostschweizer Fachhochschulen kanssa.

Koulutuksen promoottoreita ovat HKL:n toimitusjohtaja Ville Lehmuskoski ja suuret kaupunkiraidehankkeet -yksikön johtaja Artturi Lähdetie. Koulutuksen vetäjänä toimii professori Gunnar Heipp. Koulutus toteutetaan englanniksi.

PERUSTASO

Koulutus on tarkoitettu alan uusille asiantuntijoille, joilla ei ole pitkää kokemusta, mutta joiden on kannettava vastuuta asiantuntijana, projektipäällikkönä tai vastaavassa roolissa meneillään olevassa tai tulevassa pikaraitiotiehankkeessa.

edistynyt taso

Koulutus on tarkoitettu raideliikenteen tai kaupunkikehittämisen ammattilaisille, joilla on jo kokemusta julkisen liikenteen ja kaupunkikehittämisen parissa.

pilotti

Ensimmäinen koulutus on pilottijakso, jolla kehitetään koulutuksen sisältöä ja organisointia. Koulutuksen laajuus vastaa edistyneen tason koulutusta. Osallistujat pilottijaksolle on valittu.

Zürichin raitiovaunu

koulutuksen rakenne

Koulutus koostuu yhteensä neljästä viikon mittaisesta opetusjaksosta, joista jokaisella on neljä luentopäivää ja yksi ekskursiopäivä. Jaksot sijoittuvat kokonaisuudessaan viiden kuukauden ajanjaksolle. Opetusjaksoista kaksi toteutetaan Zürichissä, yksi Helsingissä ja yksi Dresdenissä.

Opiskelu sisältää:

  • luentoja
  • työpajoja
  • vertaiskeskusteluja ja verkostoitumista
  • kohdevierailuja
  • keskustelufoorumeita
  • itsenäisesti ja ryhmätyönä laadittuja harjoitustöitä.
Moduulit

Kurssin kaikki opintojaksot ja lopputyön suorittaneille osallistujille myönnetään Ostschweizer Fachhochschulen todistus kurssin suorittamisesta.

aikataulu

Pilottijakso järjestetään vuosina 2021-2022. Ensimmäisen perustason koulutuksen on tarkoitus käynnistyä vuoden 2022 aikana ja edistyneen tason koulutuksen perustason koulutuksen jälkeen. Koulutus kestää yhteensä viisi kuukautta.

Aikataulua voidaan tarkistaa koronapandemian tai muun painavan syyn vuoksi.

KOULUTUKSEEN HAKU

Opiskelijat valitaan koulutukseen hakumenettelyn kautta. Koulutukseen otetaan 15-19 osallistujaa. Opiskelijavalinnoista vastaa HKL yhdessä Helsingin kaupungin edustajien kanssa.

Koulutus on suunnattu kaupunkien asiantuntijoille, joukkoliikennetoimijoille sekä alan suunnittelijoille, urakoitsijoille ja toimittajille.

kustannukset

Koulutuksen kokonaishinta muodostuu luennoista, työpajoista, kohdevierailuista
paikan päällä sekä matka- ja majoituskustannuksista Zürichissä, Dresdenissä ja Helsingissä neljän viikon ajalta.

Hinta tarkentuu pilottikoulutuksen jälkeen.

Kuvituskuva HKL:n vihreästä raitiovaunusta Helsingin tuomiokirkon edessä.

koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on tukea Helsingin seudun kaupunkikehitystä ja sen edellyttämää raitiotiejärjestelmän laajentumista. Mittavan muutoksen onnistunut toteuttaminen edellyttää pikaraitiotiejärjestelmiä koskevan osaamisen vahvistamista ja lisäämistä nykyisestä.

Sveitsiläisen Ostschweizer Fachhochschulen tavoitteena on, että Helsingin seudun tarpeisiin valmistellusta Light Rail Training -koulutusohjelmasta rakennetaan kokonaisuus, jota voidaan myöhemmin hyödyntää myös muissa pohjoismaisissa kaupungeissa. Tavoitteena on myös, että koulutusohjelma saadaan integroitua opintovapaan kaltaisiin järjestelmiin.

tarjoamme kansainvälisen tason tietotaitoa

Haluamme varmistaa, että organisaation johdolla, projektipäälliköillä ja projektihenkilöstöllä on laaja-alainen ja kansainvälisesti korkeatasoinen tietotaito pikaraitiotiehankkeista ja pikaraitioliikenteestä.

päivitämme alan ammattilaisten osaamista

Haluamme päivittää asiantuntijoiden osaamisen vastaamaan pikaraitiotiehankkeissa tarvittavaa monipuolista osaamista ja kehittää pikaraitiotiehankkeiden laatua suunnittelu- ja toteutusvaiheissa sekä elinkaaren hallinnassa.

vahvistamme Helsingin asemaa alan toimijana

Haluamme vahvistaa Helsingin asemaa yhtenä johtavista suomalaisista infrastruktuuri- ja liikennöintitoimijoista. Haluamme myös varmistaa, että alalla on riittävä määrä asiantuntevia henkilöitä, jotta pikaraitiotiehankkeiden onnistunut toteuttaminen voidaan turvata.

varmistamme tuen alan monipuolisille osaajille

Haluamme luoda yhteistyö- ja tietoalustan alan toimijoille, kaupungeille, suunnittelijoille, insinööritoimistoille, rakennusyrityksille ja asiantuntijoille osaamisen jakamisen tueksi. Haluamme varmistaa, että alan asiantuntijoita ja työntekijöitä voidaan tukea työssään parhaalla mahdollisella tavalla.

EDISTÄMME VERKOSTOITUMISTA JA KANSAINVÄLISYYTTÄ

Haluamme kasvattaa alan tunnettuutta ja tehostaa verkostoitumista eurooppalaisten toimijoiden kanssa. Haluamme edistää parhaiden käytäntöjen omaksumista vierailevien kouluttajien ja mm. Saksaan, Sveitsiin ja Ranskaan suuntautuvien opintomatkojen avulla.

tarjoamme kaupunkikehittämisen osaamista

Haluamme varmistaa, että alan asiantuntijoilla on erinomainen ja laaja-alainen osaaminen pikaraitiotiehankkeiden ohjelmoinnista osana kaupunkikehittämistä, niin suunnittelusta, hankinnasta, toteutuksesta kuin hallinnastakin.

Kuva HKL:n vihreästä raitiovaunusta ajossa, joka on kuvattu edestäpäin. Taustalla autoja ja toinen raitiovaunu.

yhteystiedot

Onko sinulla kysyttävää koulutuksesta?
Ota yhteyttä!

lightrailtraining@hel.fi

Koulutuspäällikkö Marjukka Mikola
puh. 040 486 0936
marjukka.mikola@hel.fi

Klikkaa koulutusohjelman esitteeseen

Logo HKL
Logo Helsinki
Logo OST