Saavutettavuusseloste

Tämä saavutettavuusseloste koskee Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:n ura-verkkosivustoa. Sivuston osoite on https://ura.kaupunkiliikenne.fi/.

Kaupunkiliikenne Oy:n tavoite

Digitaalisten palveluiden saavutettavuudessa tavoitteenamme on pyrkiä vähintään WCAG ohjeiston mukaiseen AA- tasoon, mikäli se on kohtuudella mahdollista.

Vaatimustenmukaisuustilanne

Tämä verkkosivusto täyttää lain asettamat kriittiset saavutettavuusvaatimukset WCAG v2.1 -tason AA mukaisesti.

Tiedon saanti saavutettavassa muodossa

Saavuttamatta jäävää sisältöä voi pyytää tämän sivuston ylläpitäjältä.

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Hämeentie 86

00550 Helsinki

hkl@hel.fi

Saavutettavuusselosteen laatiminen

Tämä seloste on laadittu 11.11.2020. Selostetta on päivitetty 18.02.2021.

Saavutettavuuden arviointi

Saavutettavuus on tarkistettu ulkopuolisen asiantuntijan suorittamana auditointina sekä itsearviona.

Saavutettavuusselosteen päivittäminen

Sivuston saavutettavuudesta huolehditaan jatkuvalla valvonnalla tekniikan tai sisällön muuttuessa, sekä määräajoin suoritettavalla tarkistuksella. Tätä selostetta päivitetään sivuston muutosten ja saavutettavuuden tarkistusten yhteydessä.

Palaute ja yhteystiedot

Sivuston saavutettavuudesta vastaa:

Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Hämeentie 86

00550 Helsinki

hkl.viestinta@hel.fi

Ilmoittaminen ei-saavutettavasta sisällöstä

Mikäli käyttäjä kokee, etteivät saavutettavuuden vaatimukset kuitenkaan täyty, voi tästä tehdä ilmoituksen sähköpostilla hkl.viestinta@hkl.fi.

Tietojen pyytäminen saavutettavassa muodossa

Mikäli käyttäjä ei koe saavansa sivuston sisältöä saavutettavassa muodossa, voi käyttäjä pyytää näitä tietoja sähköpostilla hkl.viestinta@hkl.fi.Tiedusteluun pyritään vastaamaan kohtuullisessa ajassa.

Saavutettavuuden oikeussuoja, täytäntöönpanomenettely

Mikäli henkilö kokee, ettei hänen ilmoitukseensa tai tiedusteluunsa ole vastattu tai vastaus ei ole tyydyttävä, voi asiasta tehdä ilmoituksen Etelä-Suomen aluehallintovirastoon. Etelä-Suomen aluehallintoviraston sivuilla kerrotaan tarkasti, miten asia käsitellään.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto

Saavutettavuuden valvonnan yksikkö

www.saavutettavuusvaatimukset.fi

saavutettavuus@avi.fi

Puhelinvaihde: 0295 016 000

Avoinna: ma-pe klo 8.00 – 16.15

Saavutettavuusselosteen hyväksyntä

Tämän selosteen on hyväksynyt 25.11.2020 Helsingin kaupungin liikenneliikelaitos, Helsingin kaupunki. 1.2.2022 alkaen Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy.