HKL:n projektipäällikkö seisoo rakentuvan tunnelin edessä ja viittoo kädellään sitä kohti. Taustalla kävelee kaksi työntekijää keltaisissa työtakeissa.

Töissä Meillä

Miljoonien matkojen mahdollistaja!

Tuotamme ja kehitämme kestävän liikkumisen palveluita, hallinnoimme Helsingin joukkoliikenneinfraa ja omistamme raitiovaunukaluston. Vastaamme joukkoliikenteen kokonaisuuden kehittämisestä ja kunnossapidosta. Liikennöimme raitiovaunua ja tuotamme metron liikennöintiä palveluna. Järjestämme lisäksi Suomenlinnan lautan liikenteen sekä Helsingin kaupunkipyöräpalvelun.

Liikutamme

Olemme läsnä kaupunkilaisten arjessa joka päivä. Metrojunissa, raitiovaunuissa ja Suomenlinnan lautalla tehdään vuosittain yli 150 miljoonaa matkaa. Lisäksi vastaamme suositusta Helsingin kaupunkipyöräpalvelusta, joilla poljetaan vuosittain yli 3 miljoonaa matkaa.

Pidämme kunnossa

Helsingin raitiovaunujen, metrojunien, raitiotie- ja metroradan, metroasemien sekä neljän varikon kunnosta huolehtii noin 300 ammattitaitoista työntekijäämme.

Rakennamme ja kehitämme

Ainutlaatuista osaamistamme tarvitaan useissa suurissa pääkaupunkiseudun raideliikennehankkeissa, kuten Raide-Jokerissa, Kruunusilloissa ja Kalasatamasta Pasilaan -hankkeessa. Tulevaisuudessa osaamistamme tarvitaan yhä enemmän pääkaupunkiseudun raideliikenteen laajentuessa.

Huolehdimme

Tarjoamme laadukkaita ja ympäristöystävällisiä palveluja henkilöstön hyvinvointia unohtamatta. Kaiken toimintamme perusta on turvallisuus. Kunnossapitomme työntekijät huolehtivat infran ja kaluston turvallisuudesta, valvomot puolestaan matkustajien turvallisuudesta 24/7.

Raitiovaunun asentajat korjaavat raitiovaunun sisällä. Toinen asentajista kurottaa ylös kohti auki olevaa luukkua, josta näkyy johtoja.

Meillä töissä

”Työn monipuolisuus on älyttömän laaja, ja tulee laajenemaan koko ajan. Et tule tekemään tänne vain yhtä asiaa, vaan mahdollisuuksien mukaan pääsee tekemään tosi erilaisia hommia.”

Asiantuntijat seisovat pöydän ääressä ja katsovat yhdessä tablettia ja hymyilevät.

Meillä töissä

”Merkityksellinen työ, joka on täysin arvojeni mukainen. Kiinnostava ja kasvava ala, jolla on todella hyvät tulevaisuudennäkymät. Mukavat työkaverit, kehittymishaluinen ja eteenpäin katsova organisaatio.”

HKL:n metrojunankuljettaja ajaa metrojunaa

Meillä töissä

”Me tuotamme kaupunkilaisille, matkustajille ja yhteiskunnalle erittäin tärkeää palvelua. Olemme osa Helsingin selkärankaa. Se motivoi tekemään työni erittäin huolella”

Arvot

Eettisyys

Yhteiskunnan etu on toimintamme lähtökohta. Toimintamme on avointa, johdomukaista ja perusteltua. Kohtelemme arvostaen ja kunnioittaen asiakkaita, kumppaneita ja työntekijöitä.

Asiakaslähtöisyys

Meillä on arvostava, auttava ja inhimillinen asenne asiakkaiden kohtaamisissa. Kuuntelemme asiakkaiden palautteet ja kehitämme niiden pohjalta jatkuvasti toimintaamme. Jokaisella työntekijällämme on vastuu positiivisen matkustamiskokemuksen toteutumisesta.

Yhteisöllisyys

Toimimme positiivisesti ja ratkaisulähtöisesti asiakas- ja kumppanuusyhteistyössä. Kaikilla on vastuu omasta ja lähityöyhteisön työhyvinvoinnista. Jokaisella on valtuus ja vastuu ottaa kantaa rakentavalla tavalla toimintamme parantamiseen sekä kehittää omaa työtään ja osaamistaan.

Teemme töitä yhdessä!

Parhaan mahdollisen tuloksen saavuttamiseksi työskentelemme kuudessa eri toiminnallisessa yksikössä tiiviissä yhteistyössä keskenämme.

Yksiköt ovat

Kypäräpäinen insinööri katsoo ohi kiitävää metroa puron ylitse

Kaupunkiliikenne oy on vastuullinen

perustehtävämme osuu vastuullisuuden ytimeen

Me tuotamme kestävän liikkumisen palveluja,joiden avulla tuetaan kaupungin ympäristötavoitteiden saavuttamista. Kestävä ja laadukas raideliikenne vähentää yksityisautoilua ja edistää kaupunkirakenteen tiivistymistä. Lisäksi hankimme ainoastaan vihreää sähköä, jolloin raideliikenteestä ei aiheudu lainkaan suoria hiilidioksidipäästöjä.Tehtävämme on myös tuottaa luotettavia, turvallisia ja esteettömiä liikennepalveluja. Metro-, raitiovaunu- ja Suomenlinnan lauttaliikenteen asiakaskokemuksen laatua ja turvallisuutta mittaamme ja parannamme muun muassa asiakastyytyväisyyskyselyiden ja asiakaspalautteen avulla.

Turvallisuutta kehitämme tällä hetkellä esimerkiksi kiinnittämällä huomiota metroasemien viihtyisyyteen ja parantamalla ratatyömaiden turvallisuutta. Esteettömyyden huomioimme monin tavoin niin metrojunissa ja raitiovaunuissa kuin asemilla ja pysäkeilläkin. Koko raitiovaunukalusto on matalalattiaista ja raitiovaunuissa on pysäkkikuulutukset.

Tavoitteenamme on olla vastuullinen ja haluttu työpaikka, jossa henkilöstö voi hyvin ja joka tarjoaa mahdollisuuden merkityksellisen työn tekemiseen ja työssä kehittymiseen. Haluamme kehittää työtekijöiden osaamista, tukea mahdollisuuksia edetä uralla ja palkita hyvästä työstä. Osaava ja motivoitunut henkilöstö on tärkein voimavaramme ja yhdessä olemme joukkoliikenteen arvostetuin osaaja jatkossakin!

Henkilöstö

Tulevaisuuden Helsinki kulkee yhä enemmän raiteiden varassa, ja siten myös roolimme kaupunkiliikenteen asiantuntijana kasvaa. Meillä työskentelee monipuolinen ja laaja-alainen joukko osaajia jopa 130 eri ammatissa varmistamassa, että kaupungin liikenne kehittyy ja kulkee huomennakin. Työnantajana olemme vakaa ja luotettava, jolla viihdytään pitkään. Hyppää kyytiin, meillä pääset jättämään jälkesi kaupunkiin!

130
Erilaista ammattia
95 %
Vakituisen henkilöstön osuus
12 v.
Keskimääräinen palvelusaika
43 v.
Keski-ikä